Sidste nyt

 

Klippekort der er købt i tilskudsperioden, kan benyttes til d. 30/11-2016

I tilfælde af, at tilskuddet opbruges i løbet af perioden vil det bortfalde.

Tilskuddet for perioden 1/9 til 30/11-2016 er opbrugt.

 


Vi modtager swipp –  60 49 22 49


 

Fra marts måned 2016 vil det ikke længere være muligt at købe månedskort efter den 5. i måneden.

Bogholderiet skal for eftertiden have afsluttet deres mrd.kort regnskab den 6. i måneden, og derfor vil den absolut sidste mulighed for at købe kort være den 5. kl. 19.00.

Eneste alternativ derefter vil være klippekort eller billet.
Hvis du pga. sygdom, ferie, eller på anden måde er forhindret i at købe kort, bedes du kontakte færgen og aftale nærmere.

 

Konto: Sparekassen Sjælland

Reg.nr. 0520 Konto nr. 0000468162

 

Bemærk

Dankort modtages ikke.

Grundet meget kort overfartstid, er det ikke muligt at håndtere dankort.