Sidste nyt

Jul og Nytår

Juleaften ligger vi stille mellem kl. 18.00 og 22.00, derefter sejles fra kl. 22.00 til midnat.
Nytår ligger vi stille fra kl 18.00 til 23.00, derefter sejles til midnat.
Natsejlads til de gældende takster.

Nye takster for tilskud, 2018

Fra den 1 Januar år 2018 vil der blive ydet 50% i tilskud til privat-transport, undtaget er 6 uger i sommerferie perioden.
Godstilskuddet vil fortsat være 40%

Køretøjer over 18 ton

Vi medtager ikke køretøjer over 18 ton efter kl. 19.00

MobilePay

Vi modtager mobilepay 60 49 22 49

Priskorrektioner

Vore priser er ikke blevet ændret siden 1. januar 2014, men pr. 15. marts 2017 foretager vi nogle korrektioner.
Dette sker især på enkeltture, der bliver dyrere, og skyldes, at vi går tilbage til det tidligere princip om, at alle rabatter er baseret på mængde.
For erhvervskunder med månedskonto betyder det, at den årlige omsætning afgør, hvilken rabat vi kan tilbyde.

Vi skal samtidig bemærke, at priserne for rabat- og månedskort ikke er ændrede, og at det for mange vil være en enorm fordel at anvende disse kort.
Endelig skal det gentages, at cykler og knallerter nu overføres uden beregning.

 


Information

 Køb af månedskort

Fra marts måned 2016 vil det ikke længere være muligt at købe månedskort efter den 5. i måneden.
Bogholderiet skal for eftertiden have afsluttet deres månedskort regnskab den 6. i måneden, og derfor vil den absolut sidste mulighed for at købe kort være den 5. kl. 19.00.

Eneste alternativ derefter vil være klippekort eller billet.
Hvis du pga. sygdom, ferie, eller på anden måde er forhindret i at købe kort, bedes du kontakte færgen og aftale nærmere.

 


Konto: Sparekassen Sjælland

Reg.nr. 0520 Konto nr. 0000468162

 

Bemærk

Dankort modtages ikke.

Grundet meget kort overfartstid, er det ikke muligt at håndtere dankort.