Home > Tilskud

Orientering om retningslinier for tilskud til nedsættelse af færgetakster for 2017

 

GENERELT:

Tilskuddets størrelse er afhængig af de midler Holbæk Kommune modtager fra Indenrigsministeriet, og som kommunen videresender til Østre Færge A/S.

Østre Færge A/S beregner på baggrund af det modtagne tilskud og den forventede transport for tilskudsperioden en tilskudsprocent, der fratrækkes vore normale priser.

Såfremt det modtagne tilskud opbruges i løbet af tilskudsperioden, bortfalder tilskuddet for den resterende periode.

GODSTRANSPORT

Tilskudsperiode:

Tilskuddet ydes i hele 2017 og udgør 40% af den gældende billetpris. Dog ydes der først tilskud til chauffør og medhjælpere fra 15. marts.

Tilskud ydes til:

Chauffør og medhjælpere for nedennævnte.  Lastvogne og påhængskøretøjer til lastvogne.  Varevogne på ikke over 3,5 ton, der er registreret på gule plader. Varevogne på ikke over 3,5 ton, der er registreret på papegøjeplader og anvendes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med den konkrete overfart.  Påhængskøretøjer (trailer) uanset om de anvendes privat eller erhvervsmæssigt. Arbejdsmaskiner, herunder traktorer med arbejdsredskaber og påhængskøretøjer.

 

TRANSPORT AF PERSONBILER, PERSONER MV.

Tilskudsperiode:
Perioden er i år fra 15. marts til og med 25. juni og igen fra 7. august til og med 30. november og udgør 40% af den gældende billetpris.

For månedskort ydes der tilskud for hele  måneder dvs. april, maj, juni, august, september, oktober og november.

Billetter købt med tilskud kan kun anvendes til overfart i tilskudsperioderne!

Tilskud ydes til:

Personer, herunder fører og passagerer.

Cykel, knallert og motorcykel.

Person- og varevogne af enhver art, der er registreret på hvide plader eller papegøje plader, og som ved overfarten ikke anvendes til erhvervsmæssig kørsel.

Campingvogne

Trailere, se godstransport

Busser af enhver art.

PRISER

Nettopriser efter fradrag af tilskud til nedsættelse af færgetakster fremgår af hjemmesidens prisblad. Måneds- og rabatkort kan købes kontant på færgen eller ved overførsel til færgens konto. Ved overførsel til konto skal anføres produktets og købers navn på både overførsel og kvittering. Måneds- og rabatkort udleveres på færgen mod Måneds- og rabatkort udleveres på færgen mod behørig dokumentation for betaling.