TILSKUD TIL NEDSÆTTELSE AF FÆRGETAKSTER

ORIENTERING OM RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL NEDSÆTTELSE AF FÆRGETAKSTER

 

GENERELT

 • Tilskuddets størrelse er afhængig af de midler Holbæk Kommune modtager fra Indenrigsministeriet, og som kommunen videresender til Østre Færge A/S
 • Østre Færge A/S beregner på baggrund af det modtagne tilskud og den forventede transport for tilskudsperioden en tilskudsprocent, der fratrækkes vore normale priser
 •  Såfremt det modtagne tilskud opbruges i løbet af tilskudsperioden, bortfalder tilskuddet for den resterende periode

 

GODSTRANSPORT

Tilskud ydes til:

 • Lastvogne og påhængskøretøjer til lastvogne
 • Varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule plader
 • Påhængskøretøjer (trailer) på varevogne med gule plader
 • Alle trailere vil være omfattet af reglerne for godstilskud, dette gælder også, hvis der er tilkoblet en personbil på hvide plader.
 • Biler på papegøje plader vil, såfremt de benyttes til erhvervsmæssig kørsel, være omfattet af reglerne for godstilskud.
 • Arbejdsmaskiner, herunder traktorer med arbejdsredskaber og påhængskøretøjer

Tilskudsprocenten for 2017 for godstransport udgør 40%

 

TRANSPORT AF BILER, PERSONER MV.

Tilskud ydes til:

 • Personer, herunder også chauffører og passagerer
 • Cykel, knallert og motorcykel
 • Person- og varevogne af enhver art, der er registreret på hvide plader eller papegøje plader
 • Påhængskøretøjer (trailer/campingvogn) på person- eller varevogne på hvide plader eller papegøje plader
 • Busser af enhver art

Tilskud for perioden 1. september til 30. november 2016  er opbrugt og derfor ydes der ikke mere tilskud i perioden.

Billetter købt med tilskud kan KUN anvendes i den pågældende tilskudsperiode!

 

PRISER

 • Nettopriser efter tilskud fremgår af hjemmesidens prisblad
 • Måneds- og rabatkort kan købes kontant på færgen, eller ved overførsel til færgens konto
 • Ved overførsel til konto skal anføres produktets og købers navn på både overførsel og kvittering
 • Måneds- og rabatkort udleveres på færgen mod behørig dokumentation for betaling